Йоахаз

I. Син и престолонаследник на Ииуй, Израилевия цар, (856г. преди Р.Х.), царувал седемнадесет години. Като наказание за неговите и на народа грехове, израилтяните са притеснявани от сирийците при Азаил и Венадад. Царят се смирил пред Бога, и избавлението дошло чрез ръката на Йоас, неговия син – 4Цар. 13:19,25.

II. Третият син и престолонаследник на Йосия, Юдовия цар, царувал около три месеца в Ерусалим, (609г. преди Р.Х.). Другото му име е Селум – 1Лет. 3:15. Свален от престола от Египетския цар – 4Цар. 23:30-34; 2Лет. 36:1-4. Виж още Ер. 22:10-13, и Ез. 19:3.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.