Йоахин

Син и престолонаследник на Йоаким, Юдовия цар, (599г. преди Р.Х.). Царувал три месеца, след което го завели в плен във Вавилон, където го държали затворен тридесет и шест години. Накрая бил освободен от Евилмеродах – 4Цар. 24:6-16, 25:27; 2Лет. 36:9,10. Пророчеството в Ер. 22:30, значи, че негов син няма да се възкачи на царския престол – 1Лет. 3:17,18; Мт. 1:12.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.