Йоана

Една от верните жени, които служеха на Исус, докато беше на земята, и които занесоха аромати на гроба му. Мъжът й Хуза бил настойник на Ирод Антипа – Лк. 8:3, 24:1-10.