Йоас

I. Баща на Гедеон; от родът на Авиезерците, от Манасиевото потекло. За дълго време той бил поклонник на Ваал, но когато синът му се съпротивил смело на идолопоклонството, преминал и той на страната на Господа – Съд. 6:25-32.

II. Чиновник, определен да пази пророк Михей, през злополучния бой на Ахаав със сирийците – 3Цар. 22:26; 2Лет. 18гл.

III. Цар на Юда, (878-839г. преди Р.Х.). Само той от синове на Охозия, избегнал смъртта, от ръцете на баба си Готолия. Йосавеета, неговата леля го спасила; крили го в храма шест години, и когато станал на седемгодишна възраст, се възкачил на престола с помощта на първосвещеника Йодай (4Цар. 11:12); и до края на живота му Йоас служил на Господа и благоуспявал. Премахнал идолите и поправил храма. Но по-късно се подвел по гибелни съвети; идолослужението се възвърнало; и когато първосвещеника Захария изобличил грешните люде за беззаконията им, Йоас заповядал да хванат този Божий служител, (синът на неговия благодетел), и да го убият с камъни. Злочестия скоро се струпали върху главата му: сирийците не веднъж го смирявали, и той им дал откуп съкровищата на храма; една гнусна болест го налегнала; живота му огорчен рано, бил прекъснат от един заговор на слугите му, и не го погребали в гробницата на царете – 2Лет. 24:25.

IV. Син и наследник на Йоахаз, Израилевия цар, (840-825г. преди Р.Х.). Животът му като цяло е благоугоден. Имал едно дълбоко почитание към пророк Елисей, и го посетил на смъртния му одър, където чрез едно божествено пророчество, приел уверението за три победи над сирийците. Победил, когато го принудили да се бие с Юдовия цар Амасия; и бил един от най-добрите царе на Израил. През неговото царуване, обаче, се кланяли и молели на златното теле – 4Цар. 13:9-25, 14:1-8; 2Лет. 25гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.