Йоав

Син на Саруия, Давидовата сестра, и брат на Ависей и Асаил; военачалник на Давидовата войска, почти през цялото му царуване. Като военачалник, той бил храбър воин и способен генерал; неговото голямо влияние в обществените дела често съдействувало за добро, както в буната на Авесалом, и преброяването на Израил – 2Цар. 18,19, 24гл., но като частно лице, той бил чрезмерно повелителен, отмъстителен и недобросъвестен; доказателство за това, е предателския начин, по който убива Авенир и братовчед си Амаса – 2Цар. 3:27, 20:9,10; начинът, по който се отнася към Давид – 2Цар. 3:39, 19:5, и участието му в делото на Урия; умъртвяването на Авесалом, и съзаклятието му с Адония против божественно-отреденият престолонаследник. За всичките тези неща най-накрая е убит по заповед на Соломон – 3Цар. 2:28-34.