Йодай

Първосвещеник, който опазил живота и престола на малолетния Йоас, от похитителката Готолия. С мъдростта и благочестието си, той облажавал народа си до самата си смърт, (850г. преди Р.Х.). Умрял на възраст 130г., и бил погребан с царски почести – 4Цар. 11гл.; 2Лет. 24:15.