Йодай

Първосвещеник, който опазил живота и престола на малолетния Йоас, от похитителката Готолия. С мъдростта и благочестието си, той облажавал народа си до самата си смърт, (850г. преди Р.Х.). Умрял на възраст 130г., и бил погребан с царски почести – 4Цар. 11гл.; 2Лет. 24:15.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.