Йохавед

Жената на Амрам, и майка на Мойсей, Аарон и Мариам – Чис. 26:59. Тя е Левиева дъщеря, и леля на мъжа си – Из. 6:20, но законът по-късно забранил бракосъчетаването на толкова близки роднини – Лев. 18гл.