Йохавед

Жената на Амрам, и майка на Мойсей, Аарон и Мариам – Чис. 26:59. Тя е Левиева дъщеря, и леля на мъжа си – Из. 6:20, но законът по-късно забранил бракосъчетаването на толкова близки роднини – Лев. 18гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.