Йоил

I. Най-старият син на пророк Самуил – 1Цар. 8:2, и баща на певеца Еман – 1Лет. 6:33.

II. Един от малките пророци, за когото не знаем нищо повече освен онова, което четем в пророчествата му. Живял в Юдовото царство, когато още съществувал храмът – Йоил 1:14, 2:1,15,32, 3:1. Не може точно да се определи времето на неговите пророчества, но общо се приема, че е пророкувал при цар Озия, (около 800г. преди Р.Х.).

Книгата на Йоил, започва с живо описание на едно опустошение от скакалци, и на една страшна суша. Бичът на скакалците, един от най-грозните бичове на Изток, може би изобразява нашествията в Юдея от силни неприятелски орди; и мнозина разбират под “Скакалците на Йоил”, халдеите, персите, гърците и римляните. Пророкът завършва описанието си, с един призив към народа за пост и покаяние, и напомня, че само по този начин, ще може да се възвърне благоденствието на страната. След това, той хвърля и един поглед напред, на едно още по-далечно бъдеще, предсказва изливането на Святия Дух, знаменията, чудесата и блаженството на царството на Месия – Йоил 2:28. На това място от Йоил, ни обръща внимание и апостол Петър – Д.А. 2:16. Стилът на Йоил е поетичен и изящен; описанията му са живи и пропити с нещо възвишено. Пророчествата му, са една рядкост в Еврейската поезия. Те са добра утеха за църквата, в тежката й борба през вековете.

Със същото име има и други няколко лица, споменати в книгите на Летописите, Ездра и Неемия – 1Лет. 4:35, 5:12, и др.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.