Йоксан

Вторият син на Авраам и Хетура, прадядо на Савците и Деданците, жители на Южна Арабия – Бит. 25:1-3.