Йоктан

Син на Евер, и свързан по бащина линия с евреите, и с другите Семитски семейства – Бит. 10:25-30; 1Лет. 1:19-23. За него се вярва, че е Кахтан или Йектан, от когото Арабските писатели започват най-старите си родословия. Потомците му, населили южната част на Арабия.