Йоктейл

I. Град на Юда – И.Н. 15:38.

II. Име дадено от Амасия, на столицата на Камениста Арабия – 4Цар. 14:7. Значи “покорен от Бога”. Виж Села I.