Йона

Един от малките пророци, роден в Гетефер, в земята на Завулон – 4Цар. 14:25. Когато Бог му заповяда да пророкува против Ниневия, може би по времето на възцаряването, или малко преди да се възцари Еровоам, (около 825г. преди Р.Х.), той се опита да не се покори на Божията заповед, и поради това отиде в Йопия, за да се скрие в Тарсис, колкото може по-далеч от Ниневия. Но когато буря заплаши кораба, в който се беше качил, за да отплува до Тарсис, и го хвърлиха в морето по негово желание, една голяма риба го погълна, и го държеше в корема си. Виж Кит. Някои гръцки и латински легенди, изглежда са вдъхновени от това събитие. След три дни, един временен период, който предизвестяваше времето, през което Спасителя щеше да остане в гроба, рибата избълва Йона на сушата. Тогава словото Господне, за втори път го призова да отиде в Ниневия, на който призив той се покори. Сведенията за големината и за многобройното население на онзи град, се потвърждават от други стари описания, и от днешните изследвания. Виж Ниневия. След проповедта на пророка, Ниневия се покая, и унищожението, което я заплашваше се отложи, но той много се наскърби и възнегодува като видя, че пророчеството му не се сбъдна. Господ, обаче, му показа и на него голямото си търпение и милост. Истинността на тази повест се потвърждава от примерите, които Спасителя дава от нея – Мт. 12:39-41, 16:4; Лк. 11:29-32. Тя е много поучителна, като показва, че Господ в мъдрото си провидение се грижи и за езическите народи, и че неговата милост никога не се е ограничавала само върху заветния му народ.