Йонадав

I. Син на Сама, хитрият братовчед на Давид, приятел на Амнон – 2Цар. 13:3-5. Той знаеше от дълго време намерението на Авесалом, да отмъсти за честта на сестра си, и по най-хладнокръвен начин обясни на Давид, причината за убийството на сина му Амнон (32-35ст.).

II. Син на Рихав, Кенеец, от потеклото на Овав, шурея на Мойсей. Той беше водач на Рихавовците по времето на Ииуй, и той им заповяда да не пият вино – 4Цар. 10:15; 1Лет. 2:55; Ер. 35:6-10. Виж Рихавовци.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.