Йонадав

I. Син на Сама, хитрият братовчед на Давид, приятел на Амнон – 2Цар. 13:3-5. Той знаеше от дълго време намерението на Авесалом, да отмъсти за честта на сестра си, и по най-хладнокръвен начин обясни на Давид, причината за убийството на сина му Амнон (32-35ст.).

II. Син на Рихав, Кенеец, от потеклото на Овав, шурея на Мойсей. Той беше водач на Рихавовците по времето на Ииуй, и той им заповяда да не пият вино – 4Цар. 10:15; 1Лет. 2:55; Ер. 35:6-10. Виж Рихавовци.