Йопия или Йопа (на еврейски Яфо)

Едно от най-старите пристанища на света. Тя беше град в земята на Дановите потомци – И.Н. 19:46, на Средиземно море, тридесет мили на юг от Кесария, и около тридесет и пет на северо-запад от Ерусалим. Пристанището й е плитко и незащитено от ветровете, но поради удобството си за Ерусалим, то беше главното пристанище на Юдея, и днес още на него се спират онези, които отиват за Ерусалим. На това пристанище, докарваха строителните материали от Ливан и Тир, за направата на първия и втория храм – 2Лет. 2:16; Езд. 3:7. От тук Йона се качи на кораба за Тарсис. Тук, ап. Петър възкреси Тавита (Сърна) от мъртвите; и в домът на Симон, който беше край морето, се научи от едно небесно видение, че спасението е дадено не само за евреите, но и за езичниците – Д.А. 911гл. Йопа е разрушавана два пъти от римляните. През Кръстоносните походи няколко пъти променя владетелите си, а в новите времена, в 1799г., беше превзета с пристъп от французите.

Днешна Йопа, която се нарича Яфа, е построена върху един нос в морето, на сто и петдесет крака над морското равнище, има една крепост, и представя на всички страни разнообразни и живописни изгледи. На запад се простира морето; на юг се простират плодоносните полета на Филистия, дори до Газа; на север, дори до Кармил, тучните поляни и ливади на Сарон; и на изток горделиво се издигат върховете на Ефремските и Юдовите хълмове. Градът е заграден с една стена на юг и изток, откъм сушата, а отчасти и откъм морето. В околността му, далеч от песъчливото приморие, има много градини и овощни дървета. Откъм морето, градът има изглед към множество сгради, прилепени една до друга, а от стръмните хълмове, те се показват, като че ли са построени една върху друга. Улиците му са много тесни, неравни и мръсни. Жителите му наброяват петнадесет хиляди, от които повече от половината са турци и араби. Има няколко джамии; латинците, гърците и арменците си имат по една църква, и по един малък манастир, където се спират поклонниците (хаджиите) да си поотдъхнат.