Йорам

I. Синът на Ахаав Израилевия цар, който след смъртта на по-стария си брат Охозия, наследи престола, в 896г. преди Р.Х., и царува дванадесет години. Той престана да служи на Ваал, но тръгна по грешния път на Еровоам. През неговото царуване, Моавците се разбунтуваха. Йорам повика Йосафат Юдовия цар на помощ, и след като се избави с помощта на съюзниците си, и по един чудесен начин от безводието на сушата, порази Моавците с голяма сеч. Но не се мина много време, и той се увлече в бой с Венадад Сирийския цар, и Азаил неговия приемник; през това време станаха чудесното избавление на Самария от обсадата и глада, и много чудеса извършени от Елисей, между които и изцелението на Нееман. Йорам бе ранен в боя с Азаил, и умря в Езраел, от ръката на Ииуй. Трупът му хвърлиха на нивата на Навутей Езраелянина, и с него се свърши Ахаавовия род – 3Цар. 21:18-29; 4Цар. 1:17, 3:1, 6:9.

II. Син и наследник на Йосафат Юдовия цар. Царува заедно с баща си, от 893 до 889 преди Р.Х., четири години, и още четири години сам; общо осем години. За нещастие той се бе оженил за Готолия, дъщерята на Ахаав и Езавел, и нейното нечестиво влияние, направи царуването му проклетия за земята му. Той уби петимата си братя, и присвои имота им; още принесе Финикийското идолослужение в Юдея. Затова Бог му се разгневи, и го остави незащитен от успешното въстание на едомците, и от повторните нашествия на филистимците и арабите. Отечеството му, градът му, и домът му бяха разграбени, тялото му се мъчеше от болест на червата, и след смъртта му не го погребаха в царските гробища – 4Цар. 8:16-24; 2Лет. 21гл.