Йосафат

Благочестив цар, син и наследник на Аса, Юдовия цар. Той се възцарил на тридесет и петгодишна възраст, (около 914г. преди Р.Х.), и царувал двадесет и пет години. За него се разказва в 3Цар. 15:24, 22гл.; 2Лет. 1720гл. Отличавал се с ревността си за истинската вяра, и по твърдото си упование в Бога. Той очистил царството си от идолослужението, възвърнал божествените постановления, и се грижел за духовното назидание на народа си. Управлението му благоуспявало както във вътрешните, така и във външните работи на царството. Йосафат допуснал голяма грешка, като се съюзил с нечестивия Ахаав, чиято нечестива дъщеря Готолия, още от рано започнала да огорчава Юдовото царство, а по-късно му станала и царица. Той бил помолен от Ахаав, да се присъедини в боя със сирийците, но скоро започнал отново да се труди за вярата и правосъдието. Веднъж като не успял в един търговски поход с Охозия, той опитал втори път – 3Цар. 22:48,49, и заедно с Йорам, неговия наследник, влязъл в бой с моавците. Това накарало моавците, амонците, едомците и сирийците да го нападнат с голяма войска, но пак той чрез вяра в Бога победил. Умрял на шестдесетгодишна възраст.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.