Йосафатовият дол (долът на Божия съд)

Иносказателно име на мястото, където Бог ще съди неприятелите на людете си – Йоил 3:2,12. Това име едва ли означава някое известно място, но от трети век насам, е дадено на дълбоката и тясна долина източно от Ерусалим, където тече северно и южно, между града и Маслинената планина потокът Кедрон. Виж Ерусалим.