Йосафатовият дол (долът на Божия съд)

Иносказателно име на мястото, където Бог ще съди неприятелите на людете си – Йоил 3:2,12. Това име едва ли означава някое известно място, но от трети век насам, е дадено на дълбоката и тясна долина източно от Ерусалим, където тече северно и южно, между града и Маслинената планина потокът Кедрон. Виж Ерусалим.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.