Йосавета

Леля на Йоас, Юдовия цар, на който спасила живота, от злите планове на Готолия – 4Цар. 11:1-3.