Йосий

I. Един от братята на нашия Господ – Мт. 13:55; Мк. 6:3. Братята му отначало не вярваха в него, но след възкресението му ги срещаме между учениците – Йн. 2:12, 7:5; Д.А. 1:14.

II. Син на Клеопа и Мария – Мт. 27:56. Виж Яков III.