Йотам

I. Най-младият син на Гедеон, който избяга от Авимелех, когато изкла братята му, и по-късно дързостно и пророчески, изобличи сихемците с баснята за трънът и дърветата. Той избяга във Вир, но не знаем дали доживя до изпълнението на заплашванията си – Съд. 9гл. Виж Авимелех III.

II. Син и наследник на Озия (Азария), царят на Юда, (около 758г. преди Р.Х.). За няколко години бе Главен управител на царството, вместо прокажения си баща, а се възцари след смъртта му на двадесет и пет години, и царува шестнадесет години в страх от Господа. Историята на мъдрото му царуване, и общополезните му дела, намираме в 4Цар. 15:5,32-38; 2Лет. 26:21, 27:9.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.