Йотор

Тъст на Мойей и Мадиамски свещеник – Из. 3:1, 4:18, 18гл. Когато евреите били на планината Синай, той посетил Мойсей, дал му някои мъдри съвети за бъдещото управление на Еврейските племена, и се върнал при народа си. Виж Овав и Рагуил. Йотор познавал истинския Бог – Из. 18:10,11, и някои мислят, че е бил потомък на Авраам, по линия на Мадиам – Бит. 25:2.