Йовав

I. Един от синовете на Йоктан – Бит. 10:29; 1Лет. 1:23.

II. Един от царете на Едом – Бит. 36:33,34; 1Лет. 1:44. Баща му бе Зара от Восора. Този Йовав седемдесетте преводачи приемат за самия Йов. Виж бележката, в края на техния превод на книгата Йов.

III. Мадонски цар, когото Исус Навин победил при водата Мером – И.Н. 11:1-8.

IV. Някой си Вениаминец – 1Лет. 8:9.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.