Йозавад (когото Йеова изпраща)

I. и II. Двама Манасийски главатари, които дойдоха при Давид преди битката на Гелвуе – 1Лет. 12:20.
III. Левит, надзирател на Божия храм при Езекия – 2Лет. 31:13.
IV. Левит, началник през царуването Йосия, който взе участие в голямата Пасха – 2Лет. 35:9.
V. Левит, по времето на Ездра, който претегли среброто, златото и вещите в храма – Езд. 8:33.
VI. Свещеник, който бе взел чужда жена – Езд. 10:22.
VII. Левит, който се бе оженил за чужда жена, и вероятно помогна на Ездра да изтълкува законът – Неем. 8:7, 11:16.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.