Исаак (смях)

Бит. 17:17,18:12, 21:6

Един от прадедите на Еврейския народ и на Христа, син на Авраам и Сара, (преди Р.Х 1896-1716). Историята му се описва в Бит. 21:24-28, 35:27-29. Рождението му е достопаметно с начинът, по който за него се предизвести на родителите му в дълбоката им старост. И в детството си, когато беше още малък, той беше ненавиждан от брат си Исмаил, синът на бащината му наложница; и в това нещо, той е образец на всичките чада по обещание – Гал. 4:29. Възпитан в страх от Господа, когато възмъжа показа с поведението си благородно поведение и покорност в онзи достозабележителен изпит, в който беше изпитана вярата на Авраам, и с който се утвърди Авраам за “отец на верните”, и той с кротката си послушност Богу, предизобрази Единородния Син на Отца. На четиридесет годишна възраст, той се ожени за благочестивата и любезна Ревека от Месопотамия. По-голямата част от живота си, той живя в южната част на Ханаан и в околните й места. В погребението на баща му, взе участие и отхвърления му брат Исмаил. Имената на двамата Исаакови синове се споменават в Св. Писание. Пристрастието на майката към Яков, и на бащата към Исав, породиха завист, раздор, вражда и грях, но всичко това беше, за да се извършат Божиите цели. В сто тридесет и седмата си година, Исаак благослови Яков и го изпрати в Месопотамия. В сто и осемдесетата си година, той предаде Богу душа, и бе погребан в Авраамовия гроб от двамата си синове. Исаак беше смирен, верен и покорен на волята Божия.