Исахар (заплата, възмездие)

Така бе наречен от майка си Лия, деветият син на Яков – Бит. 30:18, роден през 1749г., преди Р.Х. За потомците му какви щяха да бъдат, бяха предрекли Яков и Мойсей – Бит. 49:14,15; Вт. 33:18,19.

Исахаровото племе наброяваше петдесет и четири хиляди мъже в пустинята, и при влизането в Ханаан, беше трето по многобройността си – Чис. 1:28, 26:25. Земята, в която бе населено, граничеше с Йордан на изток, Манасия на запад, Завулон на север, и Ефрем на юг, и включваше голяма част от полето Езраел, най-плодородното в страната. Исахаровците бяха трудолюбив земеделски народ, и името им се споменава с почит за юначеството им, и мъдрото им родолюбие – Съд. 5:15; 1Лет. 7:1-5, 12:32.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.