Исав

Син на Исаак, и брат на Яков – Бит. 25гл. Двамата Исаакови синове са близнаци, и Исав, който се родил пръв, продал първородството си на Яков. В Битие се разказва, как той изгубил бащиното си благословение, как враждувал затова против брат си Яков, как после се примирил с него и пр. – Бит. 27,32,33гл. Исав се именувал и Едом. Той се заселил в планината на юг от Мъртво море, и владенията му се простирали до заливът Акаба, където добил голяма власт. Виж Едом.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.