Исмаил

I. Бит. 16:21, син на Авраам и Агар, (1910г. преди Р.Х.). След рождението и отбиването на Исаак, той беше изпъден от бащиния си дом, на сдемнадесетгодишна възраст, и се упъти с майка си към Египет, отечеството й. Чудесно избавен от жегата и жаждата, той се засели в пустинята Фаран, ожени са за египтянка, и стана баща на дванадесет сина, глави на дванадесет Арабски колена. След това се примири с брат си Исаак, и заедно с него погребаха баща си Авраам. При смъртта си, Исмаил беше на сто тридесет и седем години – Бит. 25:9,17.

Исмаиляните, потомците му, населяваха по времето на Мойсея, цялата земя от Евила до Сур, сир. северозападната част на Аравия. Виж Евила II. По-късно те, с потомците на Йоктан, четвъртият от Сим – Бит. 10:26-29, и на Йоксан, синът Авраамов от Хетура – Бит. 25:3, и може би още с някои от едноплемените братя на Йоктан и Йоксан, населили целия Аравийский полуостров. Виж Арабия. Те се намножили и засилили, според божественото обещание – Бит. 17:20. Предреченото в Бит. 16:12, също напълно се е изпълнило, както потвърждава историята им; те винаги са живели диво и от грабеж. Даже до днес се намират в полудиво състояние, и са господари, ако и подвластни на пустинята. Виж Мадиамци.

II. Юдейски княз, който побягнал при амонците, когато Ерусалим се разорил от халдейците. Скоро след това се завърнал и убил Годолия, управителя и мнозина други; но той бил принуден да побегне за живота си – Ер. 40,41гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.