Исоп

Исопът се споменава на много места в Св. Писание, и беше заповядано да се употребява в някои поръсвания, които изискваше Еврейския обреден закон – Из. 12:22; Лев. 14:4-6; Пс. 51:9; Евр. 9:19. Исопът растеше много ниско, и за това е противопоставен с високия кедър – 3Цар. 4:33. В Йн. 19:29, за войните се казва, че “натъкнаха на исопова тръст една гъба натопена в оцет”. Не се знае, на кое растение евреите даваха това име.