Испания

Под това име, древните са разбирали днешните царства Испания и Портогалия, т.е. целия Испански полуостров. През апостол Павловото време, тя е била подвластна на римляните, и много се посещавала от евреите. В Рим. 15:24,28, Павел изказва желание да посети Испания, и се предполага, че е отишъл там, през времето между първото и второто му затваряне в Рим, (около 64-66г. след Р.Х.).

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.