Испания

Под това име, древните са разбирали днешните царства Испания и Портогалия, т.е. целия Испански полуостров. През апостол Павловото време, тя е била подвластна на римляните, и много се посещавала от евреите. В Рим. 15:24,28, Павел изказва желание да посети Испания, и се предполага, че е отишъл там, през времето между първото и второто му затваряне в Рим, (около 64-66г. след Р.Х.).