Исполини

Мнозина предполагат, че старовременните хора са били по-високи и по-едри от сегашните, защото крепките и развитите тела, въобще живеят повече време, а Библията ни разказва, че първите хора били дълголетни. Знаем още, че исполини и исполински родове са съществували и по-късно, когато вече средната продължителност на човешкия живот се скъсила. Тези исполини, обаче, са се явявали на земята само от време на време; и ако съдим от Египетските мумии и от древните оръдия и оръжия, разкопани между останките на старите градове и гробища, трябва да заключим, че старовременните хора въобще не са били по-едри от сегашните. Исполини са живели преди потопа – Бит. 6:4; те са били плод от съчетанието на разнородни семейства, и превъзхождали съвременниците си по ръст, по сила и по престъпленията си. След потопа, се споменава за едно Исполинско племе, Рафаимите – Бит. 14:5; И.Н. 17:15. Роднини на Рафаимите са били Емимите, ранните жители на Моавската земя, и Замзумимите в Амон – Вт. 2:10,20. Ог, Васанския цар, бил един от последните Замзумими – Вт. 3:11,13. Западно от Мъртво море, около Хеврон и Филистимската земя, живели Енакимите, исполини, от които еврейските съгледвачи потреперили от ужас, като ги видели – Чис. 13:33; И.Н. 11:21,22. От Енакимите води потеклото си и родът на Голиат – 1Цар. 17:4; 1Лет. 20:4-8. Виж Енакими, Голиат, и Рафаими.