Истов (хора на Тов)

Малко царство в страната Арам, и споменато със Сова, Реов, и Мааха – 2Цар. 10:6,8. Виж Тов.