Исус

I. Исус е общо име при евреите. То е името на бащата на магьосника, за когото четем в Д.А. 13:6, и на Юст, сътрудника и приятеля на ап. Павел – Кол. 4:11. То е гръцко име транслитерирано от еврейското Йошуа, името на известния водач на евреите към Обещаната земя, и на първосвещеника по времето на Ездра. Виж и 1Цар. 6:14; 4Цар. 23:8.

II. Син на Йоседек, първосвещеник на евреите при завръщането им от плена. Той се борел за подновяването на града и на храма, и за утвърждаване на богослужението – Езд. 4:3, 5:2. Името му е споменато в пророчествата по това време – Аг. 1:1, 2:2; Зах. 3, 6:11-15.