Исви-венов

Исполин, който се надяваше да убие Давид в бой, беше умъртвен от Ависей – 2Цар. 21:16,17.