Исвовестей

Сауловият син и наследник. Авенир, Сауловият сродник и военачалник, го въздигна за цар в Маханаим, над по-голямата част от Израил, по същото време когато Давид царуваше в Хеврон над Юдовото племе. Той беше на четиридесет и четири години, когато се възцари, и царува две години в мир; после той се увлече в дълга и безуспешна война с Давид. Оставен от Авенир, когото беше разсърдил, той все повече отслабваше, и най-накрая беше убит – 2Цар 2:8-11, 3:4. Виж Ес-ваал.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.