Италия

Италия не е спомената в Стария Завет, освен под общи имена, като Китим, морските острови. В Новият Завет – Д.А. 18:2, 27:1,6; Евр. 13:24. Тази страна е важна заради Рим. Виж Рим. Италийският полк, за който се споменава в Д.А. 10:1, може да е бил съставен от Италийански войници, поставени в Кесария, и той може да се е наричал Италийски, за отличие от областните полкове, в които влизали туземните войници.