Италия

Италия не е спомената в Стария Завет, освен под общи имена, като Китим, морските острови. В Новият Завет – Д.А. 18:2, 27:1,6; Евр. 13:24. Тази страна е важна заради Рим. Виж Рим. Италийският полк, за който се споменава в Д.А. 10:1, може да е бил съставен от Италийански войници, поставени в Кесария, и той може да се е наричал Италийски, за отличие от областните полкове, в които влизали туземните войници.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.