Итам

Град в Юда близо до Витлеем и Текое. Този град често се е посещавал от Соломон, и е бил укрепен от Ровоам – 1Лет. 4:3,32; 2Лет. 11:6. Вярва се, че на самото местоположение на Итам се намира сега разваленото село Урта, една и половина миля на югозапад от Витлеем, не далеч от Соломоновите водоеми. “Канарата Итам”, на която се оттеглил Самсон – Съд. 15:8-19, може да е била близо до град Итам.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.