Итамар

Четвъртият син Ааронов, беше посветен в свещенството – Из. 6:23; Чис. 3:2,3. На потомците му, бе поверено пазенето на скинията в пустинята – Из. 38:21; Чис. 4:28. Някои от неговото потекло, именно, Илий, Ахитов, Ахия, Ахимелех, и Авиатар държаха първосвещеническата служба, но при Соломон, тя се върна в дома на Елеазар – 3Цар. 2:27,35. Виж Авиатар.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.