Итурея

Най-североизточната област на Палестина, която увековечи името на Иетур, Исмаиловия син, беше населена от Манасиевите потомци – 1Лет. 1:31, 5:19. Името Иедур се е запазило още там. По времето на Христа, Итурея влизаше в четверовластната държава на Филип – Лк. 3:1. Пределите й, между Галилея и Дамаск, сега не са добре известни. Жителите й, се отличаваха в стрелба и кражба.