Юдеи

С това име чуждите народи наричали евреите, особено след завръщането им от Вавилон; идва от Юда, един от патриарсите им. Виж Евреи.