Юдеи

С това име чуждите народи наричали евреите, особено след завръщането им от Вавилон; идва от Юда, един от патриарсите им. Виж Евреи.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.