Юдея

Юдея, или Юдейската земята, е названието давано понякога на южната част на Святата Земя; и понякога, най-вече от чужденци, на цялата страна. В разпределението на Ханаан между дванадесетте племена, югоизточната част се падна на Юдовото племе. Неговата земя, обаче, се разширяваше – 2Цар. 5:5; и след отделянето на десетте племена, Юдовото царство се разпростря върху земята на Юдовото и Вениаминовото племена, и част от Симеоновото и Дановото. И така Юда зае цялата южна част на Палестина, а северната й част се наричаше Галилея, а средната Самария. След плена, тъй като повечето от онези, които се върнаха бяха от Юдовото царство, името Юдея, или Юда, се даваше общо на цяла Палестина – Аг. 1:1,14, 2:2, и тази употреба на думата, се запази и през по-късни времена. Когато Палестина пада под властта на римляните, предишното разделение на Галилея, Самария и Юдея се подновява – Лк. 2:4; Йн. 4:3-4. Според Йосиф, Юдея по негово време, има за граници на север Самария, на изток Йордан, на запад Средиземно море, и на Юг страната на Аравийците. В тези предели, влиза и част от Едом. Юдея в тези граници, съставя една част от царството на Ирод Велики, която по-късно беше дадена на сина му Архелай. Когато последният беше низвергнат, Юдея бе превърната в Римска област. Присъединиха я към Сирия, и я управляваха Римски управители, докато най-накрая я присъединиха към царството на Ирод Агрипа II. През цялото това време, пределите на тази област често се променят, чрез прибавянето или отнемането на разни околии и градове.

Първоначалната Юдея, земята най-напред отредена за Юдовото племе, беше едно поле разделено с много хълмове и долове, с хубави поляни и пасбища на запад и юг – Зах. 7:7. Тя беше здрава и плодородна земя. Долините ѝ бяха много плодовити на жито; хълмите й покрити с лозя – Бит. 49:11-12, и изобилваха с маслини, смокини, и др.т. Виж Ханаан. „Планинската страна” на Юдея, се намираше южно и югоизточно от Ерусалим – Лк. 1:39,65, и включваше Витлеем, Хеврон, и др. С „полето”, обикновено се означаваше ниската страна, близо до Йордан – 2Цар. 2:29; 4Цар. 25:4-5.

„Юдейската пустиня”, където Йоан започна да проповядва, и където Христос бе изкушен, е в източната част на Юдея, близо до Мъртво море, и до Ерихон – 2Цар. 15:28. Тя е и днес, едно от най-пустите и необитаеми места в цялата страна – Мт. 3:1, 4:1.