Юница

На израилтяните било заповядано, да заколят червеникави юници за народните грехове, по един впечатлителен начин, който е описан в Чис. 19:1-10, и който пояснява невинната и непорочна жертва в лицето на Исус Христос – Евр. 9:13-14. По упорството си тлъстата юница, представлявала още разблудното упорство на Израил – Ер. 46:20, 50:11; Ос. 4:16.