Юпитер

Върховният бог на гърци и римляни, за когото казвали, че се е родил в Крит. Характерът, който му приписва езическата митология, е една смес на всичко, което е нечестиво, мръсно и зверско между човешките престъпления. Въпреки всичко това, обаче, него го описват като същество с благороден вид и поведение. Листряните, помислиха Варнава за Юпитер – Д.А. 14:12-13, 19:35. Виж Меркурий.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.