Юст (справедлив)

  1. Друго име на Йосиф наречен Варсава – Д.А. 1:23. Виж Йосиф.
  2. Един прозелит в Коринт, в чиято къща Павел проповядваше – Д.А. 18:1.
  3. Друго име на някой си Исус, сътрудник на Павел – Кол. 4:11.