Юта

Планински град в Юда – И.Н. 15:55. Той бе определен за свещениците – 21:4. Евсевий го описва като едно голямо село, 18 мили на юг от Елевтеропол. Реланд твърди, че Юта е „Юдовия град” от Лк. 1:39, в който Захария, бащата на Йоан Кръстител, живееше, но за това няма положително доказателство. За този град се мисли, че е бил на мястото, което днес носи същото име, пет мили на юг от Хеврон.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.