Ивлеам (изтребващ людете)

Манасиев град в Исахаровото или Асировото наследие – И.Н. 17:11; Съд. 1:27; 4Цар. 9:27, и наречен Вилеам в 1Лет. 6:70.