Израил

Това име е дадено на Яков, защото надвил на Божия ангел във Фануил – Бит. 32:1,2,28,30; Ос. 12:3. Виж Яков I. Името Израил понякога обозначава цялото Израилево потекло, семето Яковово – 1Кор. 10:18; понякога всичките истински вярващи, духовното му семе – Рим. 9:6; и понякога Израилевото царство, десетте племена, отделени от двете племена на Юдовото царство.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.