Изстъпление

Изстъпление е онова състояние на човека, когато чувствата му не работят и не се съобщават с духът (умът), който тогава е зает или с привидения, както в изстъпления причинени от болест, или както едно време, с Божии откровения. То не прилича нито на сънуване, нито на бълнуване. Такива принасяния на умът, често се споменават в Св. Писание; като изстъплението Валаамово – Чис. 24:4,16; Петрово и Павлово – Д.А. 10:10, 22:17; 2Кор. 12:1-4. Сравни и Бит. 2:21-24, 15:12-21; Йов 4:13-21.