Източници

Източниците или постоянните извори на блага вода, са се почитали в Палестина като неоценими, и много места са получавали названието си, от някой близък източник. Източниците са доставили на свещените писатели, някои от най-хубавите пояснения на духовните истини. Така Господ е “източникът на живата вода” – Ер. 2:13. Исус Христос е извор, който очиства и дава живот – Йоил 3:18; Зах. 13:1. Евангелските утешения и небесните благости, са представени като извори от сладки води – Пс. 36:7-9; Отк. 7:17. Виж Кладенци.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.