Източник на смока

Неем. 2:13
Източникът на смока вероятно е бил Гион, на западната страна от Ерусалим.