Изток

Евреите, когато говорят за четирите точки на света, винаги предполагат, че лицето им е обърнато към изток. Поради това “преди” или “отпред”, в Св. Писание значи изток, “отзад” запад, “отдясно” юг, а “отляво” север. Освен обикновените значения на думата изтокИ.Н. 4:19; Пс. 103:12, евреите са наричали “изток” едно обширно пространство земя, което се състояло от Вавилония, Асирия, Армения, от цялата област между Каспийското море и Арабския залив – Бит. 29:1; Чис. 23:7; Съд. 6:3, 7:12, 8:10. Мъдреците, които отидоха да се поклонят на новородения Спасител, са били от някоя земя на този изток – Мт. 2гл.